Kayıtlar

Şubat, 2010 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Medya yansımalarınızı doğru mu yorumluyorsunuz?

Halkla ilişkiler faaliyetleri, firmaların çalışanından tüketicisine, hissedarlarından tedarikçilerine, tüm paydaşların algılarını yönetmede etkin bir rol oynuyor. PR faaliyetlerinin en önemli kanadı ise, tartışmasız, medya iletişimi…

İyi çalışmalar yapan ve bu çalışmaları medya aracılığıyla hedef kitlelerine etkili yansımalarla sağlayan markalar, pazarlamada da büyük avantajlar elde ediyorlar. Bu nedenle, medya ilişkileri markaların ve iletişim uzmanlarının en önemli rekabet alanı…

Etkisi günden güne artan ve markalar için yaşamsal değer taşıyan medya iletişimi, PR’cıların başarısının en önemli göstergelerinden biri. Peki, markanın medya yansımaları ne kadar doğru analiz ediliyor? Firmalar veya PR ajansları, medyada nasıl izler bıraktıklarını ve hedef kitlelerini nasıl etkilediklerini ne kadar doğru değerlendirebiliyorlar?

Çok haber olmak, başarı göstergesi midir?
Hazırladıkları basın bültenleri, özel haber çalışmaları ve röportajlar ile rakiplerinden nasıl farklılaştıklarını, hedef ki…